Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa Dil Portfolyosu (ELP / European Language Portfolio), Avrupa Dil Konseyinin yabancı dil eğitimini standartlaştırmak için oluşturduğu değerlendirme sistemidir.

ELP üç temel bölümden oluşur:

  • Dil Pasaporto
  • Dil Biyografisi
  • Öğrenci Dosyası

ELP’ye göre dil eğitiminde dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazma olmak üzere beş temel beceri bulunur. Bu beceriler, A1 – A2 (başlangıç düzeyi), B1 – B2 (orta düzey), C1 – C2 (ileri düzey) olarak seviyelendirilmiştir.

ELP, dil eğitiminde öğretmene kılavuzluk yaparken öğrenciye her seviyede kendini değerlendirme fırsatı verir.